INFORMATIE

> Het bedrijf
> Hulp en contact
> Verkoopvoorwaarden
> Wettelijkebepalingen

Linguist4App is een Mac & Windows software voor het vertalen van websites, documentatie en Qt applicaties.
Vertaling met één muisklik met Deep Learning.

Intuisphere 2022 - Alle rechten voorbehouden

Wettelijke bepalingen

Site-redacteur
Deze site is eigendom van de vennootschap INTUISPHERE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 168 avenue Salvador Allende 33130 BEGLES, Frankrijk contact@intuisphere.com.
INTUISPHERE is een SARL die is ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Bordeaux (480 605 682). INTRACOMMUNAUTAIR VAT NR.: FR 37480605682
met een kapitaal van € 202.000
Directeur van de publicatie: Grégory Eustache.

Site hosting
Deze site wordt gehost door OVH

Bescherming van persoonsgegevens
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, gegevensbestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die vanaf deze website wordt uitgevoerd, gedeclareerd bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
De persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn voor intern gebruik van het bedrijf Intuisphere. In geen geval zal Intuisphere dit aan derden bekendmaken voor reclame- of promotiedoeleinden. De gebruiker wordt er echter op gewezen dat, in overeenstemming met artikel 32 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, de antwoorden op alle formulieren op de site door Intuisphere kunnen worden gebruikt en dat hij of zij het recht heeft om deze gegevens in te zien en te corrigeren.

Copyright
Alle inhoud van de site valt onder het auteursrecht.
De teksten en foto's die op de website Linguist4App.com worden gepubliceerd en het merk Linguist4App zijn het exclusieve eigendom van Intuisphere. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze teksten, merken en/of logo's of domeinnaam, gemaakt van elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf Intuisphere is dus verboden, in de zin van artikel L. 713-2 van de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom).